Good and Cheap - Leanne Brown

Good and Cheap – Leanne Brown

Good and Cheap is een (Engelstalig) kookboek met gerechten die je maximaal 4 dollar kosten (3,15 euro). Het kookboek van Leanne Brown was het eerste kookboek dat via Kickstarter gefinancierd is, en de digitale versie is gratis te downloaden. Eating is one of life’s greatest pleasures. In a perfect world, healthy and delicious food would […]

Dokter Helmond en zijn vrouw - Jacobus Jan Cremer

Dokter Helmond en zijn vrouw – Jacobus Jan Cremer

Dames en heeren uit de voornamere kringen, anders zeldzaam bij Nederlandsche voordrachten, thans te laat gekomen, daar al de plaatsen reeds een uur te voren bezet waren, stonden zeer verlegen, maar volkomen waardig, uit te zien naar de eene of andere open plek. Een stoel op de verhevenheid naast den spreker, was alles wat overbleef. […]

Iskander - Louis Couperus

Iskander – Louis Couperus

Met ‘Iskander’ publiceerde Couperus in 1920 zijn laatste roman. Door velen wordt dit lijvige boek over Alexander de Grote beschouwd als het hoogtepunt van Couperus’ klassieke romans. Geschilderd wordt de psychische verwording en tragische ondergang van Alexander na zijn verovering van Perzie. Een belangrijke rol spelen daarin de vrouwen, maar vooral ook de eunuch Bagoas, […]

Zwartboek Van Curaçao - John Baselmans

Zwartboek Van Curaçao – John Baselmans

Een boek wat laat zien dat het er triest aan toe gaat op ons eiland. In het verleden heb ik al vele misstanden beschreven. Dan denk je, kan een land nog verder dalen. Helaas is het antwoord, JA. Ja, het land Curaçao is een triest voorbeeld van rijk en arm maar ook van onderdrukking en […]

De grote reis van Margje Blauw - Nanne Bosma

De grote reis van Margje Blauw – Nanne Bosma

Tegen het eind van de 18e eeuw zijn er in Nederland veel conflicten omdat gegoede burgers meer macht zoeken. Margje Blauw woont bij haar oom en tante op een boerderij en maakt mee hoe in juni 1787 de patriotten bij Goejanverwellesluis prinses Wilhelmina, echtgenote van de stadhouder , tegenhouden. In de Nederlanden gist het: de […]