franklin leers

15 doorbraken voor een leven zonder diabetes – Franklin Leers

Ruim 366 miljoen mensen lijden aan diabetes. Meer dan 4,6 miljoen mensen zullen dit jaar aan diabetes overlijden en wereldwijd wordt 465 miljard dollar aan diabeteszorg uitgegeven. In ons land is diabetes volksziekte nummer één en hebben ruim een miljoen mensen deze ziekte. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. De schattingen zijn […]

Tyrone, The big bad bully - Hans Wilhelm

Tyrone, The big bad bully – Hans Wilhelm

Boland’s teacher tells him to take some books to Tyrone’s house. Tyrone is a big bad Tyrannesaurus Rex who likes to bully Boland. There, Boland learns why Tyrone is such a bully. Klik hier om het gratis ebook te downloaden